• slider6
  • slider5
  • slider4
  • silder3
  • banner
  • sider
Đổi sự TẬN TÂM đem lại sự YÊN TÂM
Chi tiết

Sản xuất và cung cấp tủ điện hạ thế

Sản xuất và cung cấp tủ điện hạ thế
Nội dung

Sản xuất và cung cấp tủ điện hạ thế đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61439:

- Tủ điện tổng hạ thế

- Tủ ATS, tủ hòa đồng bộ

- Tủ phân phối nguồn

- Tủ điều khiển động cơ

- Tủ điều khiển, tủ PLC

- Các tủ điện ứng dụng khác