• slider6
  • slider5
  • slider4
  • silder3
  • banner
  • sider
Đổi sự TẬN TÂM đem lại sự YÊN TÂM
Chi tiết

Mở rộng sản xuất nhà máy Sekonix Vina

Mở rộng sản xuất nhà máy Sekonix Vina
Nội dung

Lắp đặt thiết bị, cấp nguồn, khí nén, nước lạnh làm mát cho dây chuyền thiết bị giai đoạn mở rộng, nâng cấp nhà máy Sekonix Vina.

- Cung cấp lắp đặt thang cáp, dây cáp điện cấp nguồn
dây chuyển sản xuất.
- Cung cấp lắp đặt đường ống khí nén, đường ống làm
lạnh cho dây chuyền.